Σύσταση Οργανισμού και Σύσταση Συμβουλίου

3/10/2011
Ο Οργανισμός Νέων Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΟΝΓΕΕ) Κύπρου ανακοινώνει την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και την κατάρτισή του σε σώμα. Διαβάστε Περισσότερα και Δείτε Φωτογραφίες