Εάν επιθυμήτε να γίνεται μέλος του Οργανισμού Νέων Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών παρακαλώ όπως τυπώσετε και συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

Η αίτηση μπορει να παραδοθεί στην γραμματέα του συμβουλίου σε κάποια απο τις εκδηλώσεις ή να σταλέι ηλεκτρονικά στο info[at]youngbpw.org.cy

Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα €5 και η ετήσια συνδρομή στα €25.

Στοιχεία Τράπεζας για πληρωμή:
YOUNG BPW
 BANK OF CYPRUS 
Αριθμός λογαριασμού: 357002605738
IBAN: CY06002001950000357002605738

Αίτηση Εγγραφής